• εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων-μητρώο ΕΟΠΠΕΠ

  • koinof

  • ecdl xrisi ipologiston

  • security

Προγράμματα Κατάρτισης

Κεντρική Δομή


Πάτρα
Χίου & Σαντορίνης 4, 26334
Tηλ 2610 226652
Fax 2610 226653
patra@kekpractica.gr

Παράρτημα Ιωαννίνων


Ιωάννινα
Σακελλαρίου 7, 45333
Tηλ 26510 77931
Fax 26510 83141
ioan@kekpractica.gr

Παράρτημα Κέρκυρας


Κέρκυρα
Καλλιθέα - Κανάλια, 49100
Tηλ 26610 81270
Fax 26610 81270
corfu@kekpractica.gr


πιστοποίηση εοππεπ